Velkommen

Ikkje tenk meir på det...
- lat oss setje det i stand for deg!

Kontakt oss

Vi er ei tømrarbedrift sentralt plassert i Sogn og Fjordane.
Her er våre tenesteområde:

Nybygg

Vi tek på oss oppføring av einebustader, tomannsbustader, rekkehus og mindre næringsbygg.

Les mer

Renovering

Vi stiller opp når du treng hjelp med fornying og utbygging. Spør oss gjerne om råd eller drøft dine planar og idear med oss.

Les mer

iStand AS

Vi er ei tømrarbedrift med sentral godkjenning. Vi utfører alt frå småoppdrag, som til dømes inspeksjon av tak med utbetring av knust takstein eller montering av pipebeslag, til oppføring av bustader, hytter, garasjar, landbruksbygg, kraftstasjonar osv.

Vi har særleg god erfaring med bytte av taktekking, med og utan etterisolering. Vi kjem gjerne til ei uforpliktande synfaring for å gje råd til val av undertak/taktekking samt eit tilbod på arbeidet, dersom det er ynskje om det.

Ved førespurnader, ta kontakt med oss på telefon 4500 4700 eller epost post@istand.no

Illustrasjon av et tidligere prosjekt vi har laget.