Nybygg

Vi kan tilby teikning av hus og anna på dine skisser eller idear.
Vi får meir og meir nybyggoppdrag, som eine- og fleirmannsbustader, hytter, garasje, kraftverkstasjonar, og så vidare. Det spesielle er at vi kan tilby teikning av hus og anna på kunden sine eigne skisser eller idear. Vi er ikkje tilknytta ein bestemt huskjede og vel difor fritt samarbeid på utarbeiding av teikningar osv, etter kunden sine ønskjer. Vi nyttar vanlegvis MetoPro AS i Lærdal til våre ingeniør- og teiknetjenester, men kan også samarbeide med forskjellige arkitektar, etter kunden sine ønskjer. Vidare kan vi ta oss av resten, som byggesøknad, kalkulasjon, oppføring av bygget, og innleige av våre samarbeidspartnarar på andre fagområder, slik at du, viss du vil, kan velge nøkkel-i-døra-konsept på eigne opprinnelige skisser og idear.

“Du kan velge nøkkel-i-døra-konsept på dine eigne opprinnelige skisser og idear”